Jedním z nejuniverzálnějších pojištění je to úrazové. Hodí se téměř všude a také je nám při každé příležitosti nabízeno. Sjednáváte si pojištění vozidel? Pak si můžete sjednat i úrazovou ochranu. Stejné je to u cestovního pojištění, nebo životního pojištění.

Co pro nás vlastně úrazové pojištění dělá? V ideálním případě, jak to tak u pojištění bývá, nic. Ale pokud dojde na lámání chleba, většinou je z úrazového pojištění placeno následující:

1)      Sjednaná částka vyplacená pozůstalým (obmyšleným osobám) v případě smrti pojištěného.

2)      Sjednaná částka vyplacená pojištěnému v případě, že pojištěný utrpí úraz, který mu způsobí trvalé následky.

3)      Denní dávka vyplácená za každý den nezbytného léčení úrazu – nemusí být nutně vázáno na pracovní neschopnost. Například, pokud máme zlomenou nohu, ale pracujeme hlavou, respektive rukama (třeba na počítači), tak můžeme dál pracovat a zároveň od pojišťovny získat za každý den léčení stanovenou částku.

4)      Denní dávka při pobytu v nemocnici. Je možno mít sjednané i s předchozím krytím, takže pak dostáváte obě denní dávky zároveň.

5)      Vyplacení pevně dané částky při utrpění určitého úrazu – dalo by se říct, že jde o takové bolestné, na rozdíl od ostatních krytí, která mají za účel vykrývat chybějící příjmy, nebo vynahradit omezení v pohybu a běžném životě.

Úrazové pojištění porovnání

Pojišťoven, které úrazové pojištění nabízejí, je vícero.  Můžete tedy buď oslovit každou pojišťovnu zvlášť, nebo zkuste využít službu s názvem úrazové pojištění srovnání. Tu poskytují specializované portály, které vám vypočtou, jaké ceny úrazového pojištění vám mohou různé pojišťovny nabídnout.

To šetří čas i peníze, protože si tak snadno můžeme zvolit nejlevnější nabídku. Populární je však i sjednání úrazového pojištění v rámci smlouvy životního pojištění, což se může cenově vyplatit – záleží však na konkrétních pojišťovnách.