Dávky nemocenského pojištění, lidově nemocenská, jsou vypláceny zaměstnancům (a osobám samostatně výdělečně činným), kteří jsou v pracovní neschopnosti déle, než 22 kalendářních dnů.
Do 21 dnů nám totiž zaměstnavatel platí takzvanou náhradu mzdy, která činí 60 % naší mzdy. Nesmíme zapomenout ani na to, že za první tři dny dočasné pracovní neschopnosti nám kvůli takzvané karenční době