Možná to zní zvláštně, ale i agentury práce musejí být pojištěny proti úpadku, stejně jako cestovní kanceláře. Proč tomu tak je a jak se k tomu stavějí agentury práce?
Nejprve si situaci ujasněme – toto pojištění musejí mít uzavřeny agentury, které svým klientům zajišťují pracovníky tím, že jim „dočasně půjčují” ty své. Jedná se tedy o