Mluvíme-li o neživotním pojištění, máme na mysli souhrn různých pojistných produktů, které nepatří mezi úzkou skupinu pojištění životních. Příliš často se s podobným rozdělením nesetkáváme, protože pojem neživotní pojištění je příliš široký – důležitý je však kvůli tomu, že se obě tyto kategorie řídí jinými předpisy a zákony a pojišťovna poskytující životní pojištění nemusí být oprávněna