Ani OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) se nevyhnou placení zdravotního pojištění. Většinou je hrazeno měsíčními zálohami a případně vyrovnáním nedoplatku za celý rok, respektive vrácení přeplatku – celý systém si teď přiblížíme. Základem je sazba a ta je stejná jako u zaměstnanců – 13,5 % z vyměřovacího základu.
Zálohy takřka vždy
Zdravotní pojištění OSVČ je jedním z