Jeden z nejvíce podceňovaných druhů pojištění, pojistka na blbost. Abychom byli přesnější, pojištění odpovědnosti za škodu. Možná si to ani neuvědomujeme, ale zodpovědnost je drahá věc a my se jí rádi zříkáme. Ve světě peněz je nejdůležitější nemít odpovědnost za finanční újmy, které můžeme způsobit, a podle této logiky funguje celá řada pojištění.

Vždyť i povinné ručení je taková pojistka na blbost. Za pravidelnou platbu si kupujeme jistotu, že v případě, že způsobíme blbost, respektive nehodu, to za nás zaplatí někdo jiný (pojišťovna).

Tradiční pojistka na blbost však spočívá v něčem jiném:

1)      Pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném životě

2)      Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli

Obojí je důležité – zaměstnavatel často po svých zaměstnancích může podobné pojištění vyžadovat, protože zaměstnanec za škody ručí. Proto je to důležité i pro zaměstnance, který by se mohl ocitnout jedinou chybou ve velké finanční tísni. Navíc alespoň nebude důvod pro vznik neshod.

Pojistka na blbost pro běžný život může mít mnoho podob – v cestovním připojištění ho lze sjednat, abychom mohli polevit na ostražitosti na dovolené, může být ale součástí i pojištění nemovitosti, nebo si ho koupíme zvlášť, třeba pro celou rodinu. A nevyjde to draho.

Běžné je však to, že je pojištění na blbost součástí pojištění domácnosti, nebo nemovitosti. Takové pojištění pak chrání všechny členy pojištěné domácnosti. Pokud bydlíme v bytě, pak můžeme způsobit škodu ostatním i takovou „blbostí“, že zapomeneme, že napouštíme vanu, nebo že bychom měli vytáhnout hadici od pračky, aby nám nevypouštěla na podlahu (a strop pod námi žijících sousedů).