pojištěním (domácích) zvířat se v určité podobě můžeme setkat u mnoha univerzálních pojišťoven v České republice. Většinou se jedná o pojištění psů a/nebo koček, nejoblíbenějších domácích mazlíčků. Existují dokonce dvě varianty pojištění zvířat:

1)      Pojištění zvířat v rámci pojištění domácnosti. Bývá však součástí jen těch nejdražších variant a zpravidla neposkytuje tak vysokou ochranu, jako samostatné pojištění.

2)      Samostatné pojištění zvířat funguje jako kterékoliv jiné pojištění, ale pojistnou událostí je zde úmrtí zvířete, ošetření u veterináře, nebo třeba sousedovy rozkousané boty.

Jak už jsme naznačili, důležité je, proti čemu necháme své mazlíčky pojistit. Nejvíce nepředvídatelných nákladů většině majitelům způsobují ošetření a léčba psů a koček. Při pojištění se pojišťovna na hrazení těchto nákladů podílí, ale nepřevezme je za nás celé – to kvůli spoluúčasti, která činí zpravidla několik desítek procent a může se s rostoucím věkem zvířete zvyšovat.

S věkem zvířete souvisejí i další dvě věci – zvíře, které dosáhlo určitého věku, už nelze pojistit. Stejně tak platí, že čím starší zvíře chceme pojistit, tím více peněz budeme muset zaplatit.

Pokud jde o odpovědnost za škody způsobené našimi mazlíčky, tak tady se spoluúčast zpravidla nevyužívá a limity lze volit v řádech statisíců korun až milionů. Pojištění zvířat nám tedy může ušetřit hodně peněz, a pokud ho budeme celé roky platit zbytečně, tím lépe – zdravé a poslušné zvíře je přece tím, co chceme. Cena pojištění zvířat začíná nad jedním tisícem korun ročně, takže nejde o nic levného. Na druhou stranu, může se nám to mnohonásobně vrátit v případě, že se s mazlíčkem něco stane, nebo když něco (někoho) roztrhá.

Tip: Bojíte se, že se o vašeho mazlíčka nebude mít kdo postarat, když budete muset ležet v nemocnici. Existuje i pojištění zvířat, které v takových případech hradí náhradní ubytování mazlíčků!