Možná to zní zvláštně, ale i agentury práce musejí být pojištěny proti úpadku, stejně jako cestovní kanceláře. Proč tomu tak je a jak se k tomu stavějí agentury práce?

Nejprve si situaci ujasněme – toto pojištění musejí mít uzavřeny agentury, které svým klientům zajišťují pracovníky tím, že jim „dočasně půjčují” ty své. Jedná se tedy o zajištění mzdy právě těchto pracovníků, které agentura půjčuje ostatním společnostem jako pracovní sílu. Ministerstvo práce a sociálních věcí je o důležitosti takového pojištění přesvědčeno, ale samotné agentury se k tomu stavějí zcela opačně.

Náklad navíc

Pro ně je to jen náklad a zákon je podle nich velmi nedokonalý a uspěchaný. V tom jsou zajedno s pojišťovnami, které ale agenturám i přes počáteční nevoli toto pojištění poskytují. Pojišťovny se bojí zejména toho, že agentury mohou tohoto pojištění zneužívat. Agentury vidí největší problém v tom, že ačkoliv je tato regulace cílena na neférově podnikající agentury, dotkne se paradoxně jenom těch, které zákony dodržují – ilegální agentury tak získávají oproti těm poctivým další velkou výhodu a pojištění agentur práce je tak kontraproduktivní.

Nepoctivé agentury

To že jsou nepoctivé agentury práce bez licence velkým problémem, je už dlouho známý fakt. Tyto agentury vlastně působí jako moderní obchodníci s otroky a do jejich sítí se dostávají zejména cizinci, ale i občané České republiky.

Další regulace problémy nevyřeší

Pojištění agentur práce nic výrazného nepřineslo. Jen další papírování, další náklady, další výhodu pro neférové agentury. Jediné, co s nepříznivou situací může hnout, je vymáhání zákonů, které agenturám bez licence nedovolují na tomto poli podnikat. Jenže to se bohužel neděje, nebo alespoň ne v dostatečné míře. Agentury rostou jako houby po dešti, zanikají, přejmenovávají se a jejich služeb využívá mnoho společností a to i těch renomovaných.