Mluvíme-li o neživotním pojištění, máme na mysli souhrn různých pojistných produktů, které nepatří mezi úzkou skupinu pojištění životních. Příliš často se s podobným rozdělením nesetkáváme, protože pojem neživotní pojištění je příliš široký – důležitý je však kvůli tomu, že se obě tyto kategorie řídí jinými předpisy a zákony a pojišťovna poskytující životní pojištění nemusí být oprávněna poskytovat neživotní a naopak.

Uveďme si teď nejběžnější druhy neživotního pojištění:

Cestovní pojištění

Základním kamenem cestovního pojištění je krytí léčebných výloh. Spolu s ním můžeme sjednat i celou řadu připojištění, které nám mohou v konkrétních situacích velmi pomoct – jde například o připojištění zavazadel, storno poplatků, nebo odpovědnosti. Už podle toho je zřejmé, že nelze zaměňovat pojem neživotní pojištění za majetkové.

Úrazové pojištění

Další příklad toho, že neživotní pojištění může úzce souviset se zdravím a životem. Z úrazového pojištění je nám plněno v případě smrti, trvalých následků úrazu nebo při hospitalizace/léčení úrazu.

Pojištění vozidel

Mezi nejběžnější neživotní pojištění patří pojištění vozidel. Zejména jeho povinná část, tedy povinné ručení. To nás chrání před placením škod, které provozem pojištěného vozidla způsobíme druhým osobám, ať už jde o škody na majetku, zdraví, životě, nebo o ušlý zisk.

Méně běžné je pak havarijní pojištění, se kterým se ochrana nás a našeho motorového vozidla rozšiřuje o: plnění v případě havárie, odcizení, vandalismu a živelní události.

Pojištění nemovitosti a domácnosti

Velmi důležitá neživotní pojištění, kterými chráníme často tu (finančně) nejdražší věc, co máme – domov. Pojištění nemovitosti a domácnosti jsou dva různé produkty, které lze ale zpravidla sjednat v rámci jedné smlouvy. Pozor na podpojištění, které může mít nepříjemné následky zejména u pojištění nemovitosti, které nekryje pouze zdi, střechu a další zřejmé kusy stavby, ale také podlahy, vestavěné skříně a další nákladné věci – proto si dobře spočítejte, jestli jsou nastavené limity plnění dostatečné.