Každá osoba platí zdravotní pojištění - za někoho ho platí stát, někdo si ho platí stát a velká část lidí ho odvádí ze svého platu přes zaměstnavatele. Co se ale děje, když zaměstnanec požádá o neplacené volno? Jak se zdravotní pojištění za tuto dobu vypočítává?

Jen celé dny

Neplacené volno a zdravotní pojištění se sebou úzce souvisejí, ale jen v momentě, kdy máme neplacené volno alespoň jeden celý pracovní den – pokud jen například půl dne, či pár hodin, situace se neřeší.

Běžné ale je, že neplacené volno trvá i několik dnů – zpravidla kvůli rodinným a osobním důvodům. V takovém případě se zdravotní pojištění za neplacené volné počítá následovně:

Počet dnů neplaceného volna vydělíme počtem dnů v měsíci (při 15 dnech z 30 je to tedy 0,5). Toto číslo vynásobíme minimální mzdou v ČR, což je 8 000 Kč (zde tedy vyjdou 4 000 Kč). Toto číslo vynásobíme výší zdravotního pojištění, která činí 13,5 %. Celé to vypadá následovně:

15:30=0,5

0,5×8000=4000

4000 Kčx13,5%=540 Kč

Za půlměsíční neplacené volno zaplatíme na zdravotním pojištění 540 Kč, přičemž jedna třetina této částky bude hrazena z našeho příjmu a dvě třetiny typicky doplatí zaměstnavatel (písemná dohoda však může stanovit i jiné rozložení – typicky si zaměstnanec může platit vše ze svého, pokud třeba zaměstnavatele o dlouhé neplacené volno sám požádal).

Neplacené volno a zdravotní pojištění v zahraničí

Trochu (úplně) jiná situace nastává, pokud si neplacené volno vybereme opravdu dlouhodobé a trávíme ho v cizině – v takovém případě je potřeba se odhlásit od systému veřejného zdravotnictví v České republice a náležitě se zdravotně pojistit pro pobyt v zahraničí. Pokud bychom tak neučinili, budeme nuceni doplatit plné zdravotní pojištění naší pojišťovně po návratu do vlasti.