Jaké je to nejlepší úrazové pojištění? Podle každého makléře právě to, které zrovna prodává, podle pojišťovacích poradců zase to, které poskytuje jejich pojišťovna. Ve skutečnosti je jím však to, které nám pomůže za každé situace. Proto je potřeba ho sjednávat s rozmyslem.

Co by mělo nejlepší úrazové pojištění umět? Nejprve si řekněme, koho jím vlastně pojistit. Vždy přinejmenším hlavní živitel rodiny, bez jehož příjmu se rodina dostane do vážné finanční situace. Samozřejmě, v současné době je zpravidla důležitý příjem všech vydělávajících členů domácnosti, protože se nejvíce vyplatí pojistit rodinu jako celek. Úrazové pojištění pak samozřejmě také sjednáme všem členům rodiny (ano, i dětem).

Aby nás úrazové pojištění opravdu spolehlivě chránilo a stalo se tak tím nejlepším, nemůžeme využít pouze jednoho připojištění. Existuje mnoho situací, pro které se hodí různá řešení. Teprve jejich kombinací získáme nejlepší úrazové pojištění:

-          Pojistit se můžeme pro případ trvalých následků úrazu, což je důležité kvůli dlouhodobému léčení, ale zejména kvůli uzpůsobení životního prostoru našim omezeným možnostem – patří sem desítky i stovky úrazů (dle pojišťoven) a spadá sem omezená hybnost různých kloubů a končetin, nebo dokonce jejich ztráta, oslepnutí,… Vyjmenováním bychom ztratily půl dne – důležité je, jaké diagnózy jsou napsány v pojistných podmínkách vaší pojišťovny. Čím více, tím lépe a vůbec nejlepší je, když funguje i připodobnění (výpočet pro neuvedené diagnózy se pak děje na základě nejpodobnější diagnózy, která je v podmínkách uvedena).

-          Neméně důležité jsou i denní dávky za dobu nezbytného léčení úrazu. Sjednáte-li si například 300 Kč/den, pak za léčení úrazu po dobu 20 dnů dostanete 6 000 Kč – je-li to málo, sjednejte si více, žádný problém.

-          A nesmíme zapomenout ani denní dávky po dobu hospitalizace s úrazem. To samé, co předchozí bod, jenom vázáno na hospitalizaci (lze kombinovat).

-          Nakonec máme bolestné, tedy připojištění jednorázové platby pro některé běžné úrazy. Nejméně důležité, ale také nejméně nákladné připojištění.

-          Teprve kombinací všech (mimo výše zmíněného) těchto připojištění získáme nejlepší úrazové pojištění.